BHP-PARTNER

Centrum usług BHP dla Twojej firmy

Szkolenia BHP

 

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi BHP, w tym naszą specjalnością jest organizacja szkoleń BHP oraz ppoż. dla pracowników i  pracodawców każdej grupy zawodowej. Obsługujemy zarówno niewielkie firmy w Warszawie, jak i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje i korporacje, które zatrudniają powyżej stu pracowników.

Zajmujemy się świadczeniem usługi szkoleniowych takich jak:

  • szkolenia BHP wstępne i okresowe
  • szkolenia BHP specjalistyczne dla sygnalistów, hakowych, operatorów elektronarzędzi i itp.


Szkolenia organizujemy w należącej do naszej firmy sali wykładowej w Warszawie lub w siedzibie klienta – obsługujemy firmy na terenie całego województwa mazowieckiego i dojeżdżamy na miejsce bez dodatkowych opłat. Szkolenia prowadzimy w formie tradycyjnej, instruktażu, seminarium szkoleniowego, kursów BHP, samokształcenia kierowanego.

Szkolenie BHP wstępne

Przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracodawca musi zadbać o jego przeszkolenie wstępne. Składa się na nie szkolenie ogólne (instruktaż ogólny), które obejmuje umiejętności oraz wiedzę podstawowe do wykonywania pracy, a także przepisy i zasady BHP zależnie od stanowiska pracy (instruktaż stanowiskowy). Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego musi być zatwierdzone na piśmie oraz odnotowane w aktach pracowniczych.

Szkolenie BHP okresowe

Szkolenia okresowe prowadzone są w celu aktualizacji oraz uzupełnienia informacji w dziedzinie BHP, które zostały nabyte przez pracownika podczas szkolenia wstępnego. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika.

  • co najmniej raz na 1 rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczne prace
  • co najmniej raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych niewykonujących szczególnie niebezpiecznych prac
  • co najmniej raz na 5 lat – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami: kierownicy, brygadziści, mistrzowie, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz projektanci, konstruktorzy urządzeń i maszyn, pracownicy służb BHP i wykonujący prace tej służby, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • co najmniej raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP

 

Usługi BHP

obsluga bhp

Oferujemy Państwu wszelkiego rodzaju szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Więcej

Zamówienie

zamówienie

Pobierz  druk zamówienia i po wypełnieniu odeślij go Faxem pod nr: (22) 751 40 95 lub mailem: biuro@bhp-partner.pl

Więcej

Referencje

referencje

Świadczymy usługi szkoleń BHP zgodnie z najnowszymi standardami o czym świadczą nasze referencje.

Więcej